Nytt från Drester

Banbrytande pistoltvättar; för lösningsmedel och vattenbaserad tvätt

Mer Ace info

välkommen till hållbara ace

spara pengar

Använd mindre, och slösa mindre lösningsmedel.

minimera exponering

Förbättrad arbetsmiljö i verkstaden.

säker och pålitlig

ATEX kategori 2 / zon 1

Spara energi med Capture@Source ventilation
0
% minimerad ventilation med högre luftflöde

DRESTER CAPTURE@SOURCE

Kompakt och ergonomisk

Optimerad för att vara mer ergonomisk och arbeta ännu mer effektivt, för snabb och säker rengöring av sprutpistoler.

med nya, unika CAPTURE@SOURCE

Ventilation som fångar upp ångor vid källan. Användarexponering och lösningsmedelsförlust minimeras.

hållbara ACE

En förbättrad användning av lösningsmedel är bra för både miljön och lackverkstaden.

Enkelt att hålla rent

Alla tvättzoner har urtagbar inredning. Lätt att hålla rent med välvda kanter.

DRESTER PUMPAR

Kraftfulla membranpumpar för effektiva och tillförlitliga rengöringsresultat.

DRESTER sprutpistolhållare

Clip-on/clip off. Patenterad.

DRESTER ACE: 3 ÅRS GARANTI

CAPTURE@SOURCE I ALLA MODELLER
- Modeller med 2-4 tvättzoner
- För lösningsmedel, vattenbaserat eller båda kombinerade.
- Automatisk tvätt i det övre facket och manuell tvätt i den nedre delen.
- Maximera din tvättkraft, använd båda samtidigt!

ace double s

2 x tvättzon för lösningsmedel

ace double c

COMBO:
1 x tvättzon för lösningsmedel +
1 x tvättzon för vattenbaserad tvätt

ace double a

2 x tvättzon för vattenbaserad tvätt

ace triple c

COMBO:
2 x tvättzon för lösningsmedel +
1 x tvättzon för vattenbaserad tvätt

ace quattro c

COMBO:
2 x tvättzon för lösningsmedel +
2 x tvättzon för vattenbaserad tvätt

ace quattro s

4 x tvättzon för lösningsmedel

Tekniska data

Tvättzoner
2
Vikt
80 kg
Bredd
840 mm
Höjd
1488 mm
Max djup
675 mm
Djup vid golv
621 mm

Tvättzoner
2
Vikt
80 kg
Bredd
840 mm
Höjd
1488 mm
Max djup
675 mm
Djup vid golv
621 mm

Tvättzoner
C: COMBO
Vikt
Bredd
Höjd
1488 mm
Max djup
675 mm
Djup vid golv
621 mm

Tvättzoner
C: COMBO
Vikt
Bredd
1190 mm
Höjd
1488 mm
Max djup
675 mm
Djup vide golv
621 mm

Tvättzoner
4
S: SOLVENT/LÖSNINGSMEDEL
Vikt
100 kg
Bredd
1190 mm
Höjd
1488 mm
Max djup
675 mm
Djup
621 mm

tillbehör

Förbrukningsmaterial/produkter

Vattenbaserat lösningsmedel. Bättre rengöringseffekt och mer miljövänligt
Art.nr. 230120

Läs mer
Filter

Finfilter för bättre rengöringsresultat
Art.nr. R8701

Läs mer

Effektiv rengöring av
avloppsvatten
Art.nr. R9211

Läs mer