Vår industriella utvecklingsprocess

Industriinsikt, interntest och överlägsen projektledning. Tre steg från kunskapsöverföring till värmeöverföring

Applicera vår insikt

Kunskap är avgörande i den komplexa världen av värmeöverföringsalternativ

Testar konceptet

Vi testar den föreslagna lösningen med våra egna laboratorietester

Levererar en lösning

Vi erbjuder överlägsen projektledning, samordnad via vår projektmanual

Kunskap till värmeöverföring

Tre steg från kunskap till värmeöverföring
Vår trestegsprocess innefattar vår branschinsikt, in-house tester och överlägsen projektledning – på vägen till att vi leverera optimala anpassade värmeöverföringslösningar för kritiska processer. Kort sagt hjälper vi våra kunder hela vägen från kunskap till värmeöverföring. Vi har lång erfarenhet av att bygga kompletta anläggningar – nyckelfärdiga installationer som perfekt matchar kundernas krav. Och vi säkerhetskopierar våra lösningar med ett komplett paket som kan omfatta utbildning, idrifttagning och service för att säkerställa en smidig drift av system under många år.

1. Applicera vår insikt
Kunskap är avgörande i den komplexa världen av värmeöverföringsalternativ. Kunderna kan använda vår inblick i infraröd värmeteknik i industriella applikationer för att hjälpa dem att hitta sin optimala lösning. Anpassning är standard. Alla våra lösningar är projektspecifika och utvecklade i samarbete med våra kunder. Genom att förstå våra kunders behov identifierar vi en lösning för att uppfylla exakta krav för högpresterande värmeöverföring.

2. Testar konceptet
Vi testar den föreslagna lösningen i våra egna laboratorietestningsanläggningar, eller på plats vid kunden anläggning vid behov. En grundlig simulering av processen utförs för att ge bevis på konceptet för varje anpassad lösning.

3. Levererar en lösning
När vi väl har identifierat och validerat en optimal lösning, erbjuder vi överlägsen projektledning samordnad via vår projektmanual. Handboken ger ett tydligt, beprövat ramverk för projektledning och projektprocessen från orderingång, detaljerad planering och från start till utförande, produktion, slutförande och uppföljning. Denna noggrant hanterade process säkerställer ett smidigt projekt och ett framgångsrikt resultat för våra kunder.

Våra Experter

Kontakta våra experter inom härdning och värmeöverföring

Läs mer…

Hedson Technologies AB
Nygatan 100, Box 1530
462 28 Vänersborg
Sverige

E-mail: industrialcuring@hedson.com
Telefon: +46 521 28 12 30
Fax: +46 521 28 12 31