Herkules Transmobil

Flytta fordonet genom trånga utrymmen i verkstaden säkert och enkelt

Utmärkande egenskaper

Tid- och platsbesparande

Herkules Transmobile från Hedson är det revolutionerande systemet för moderna verkstäder. Det skapar ny arbetskapacitet på grund av en säkrare och snabbare arbetsrutin och minskar drastiskt arbetet med fordonstransport runt verkstaden

Ergonomiskt

Transportsystemet består av den fjärrstyrda, självgående transmobilen och ett Herkules-lyftbord från Hedson. Det kan användas i alla verkstäder med plana ytor, till och med på sprutboxens gallergolv

Säkert & enkelt

Flytta fordonet genom trånga utrymmen i verkstaden, säkert och enkelt. Fordonen är på lyft från det ögonblick som arbetet startas hela tiden till de slutliga inspektionerna och kan säkert och snabbt flyttas till efterföljande arbetsstationer

Teknisk data

Reservdelslista

Som Hedson-partner kan du logga in för att bl.a. ta del av våra reservdelslistor.  Logga in…

Är du redan Hedson-partner men saknar tillgång till Hedson Partner Portal? Vänligen kontakta din Hedson kontaktperson för att få ett konto.

Är du en slutkund? Vänligen kontakta din lokala återförsäljare för mer information.