Lösningar vid Trävärmeöverföring

Uppvärmning, förvärmning och torkning av ytfinishen på alla typer av trä

Utvalda projekt inom träindustrin

Industrial Hedson

Efterbehandling och härdning vid målning

Uppvärmning

Förvärmning

Industrial Hedson

Temperaturkontroll

Optimerade lösningar

Optimerade lösningar för alla värmeöverföringsutmaningar
Kunderna inom träindustrin kräver optimerade, energieffektiva värmeöverföringslösningar för ett brett utbud av värme-, härdnings- och torkningsapplikationer. Vår utrustning används i skräddarsydda lösningar för att värma, förvärma och torka ytfinishen på alla typer av trä. Förvärmningsparkett med låg hydrering av materialet innan målningen förkortar torkningstiden och uppnår en bättre ytfinish.

Utvalda produkter & projekt inom träindustrin

Våra Experter

Kontakta våra experter inom härdning och värmeöverföring

Läs mer…

Hedson Technologies AB
Nygatan 100, Box 1530
462 28 Vänersborg
Sverige

E-mail: industrialcuring@hedson.com
Telefon: +46 521 28 12 30
Fax: +46 521 28 12 31