Kvalitet & Miljö

Hedson utvecklar och tillverkar produkter som uppfyller höga krav från professionella kunder

hedson certificate quality

Kvalitet & Miljö

Hedson utvecklar och tillverkar produkter som uppfyller höga krav från professionella kunder.

  • Certifierad mot ISO 9001 : 2015
  • Certifierad mot ISO14001 : 2015

Hedson kombinerar framgångsrikt teoretisk design och praktisk validering, både i våra laboratorier och med certifierade tredje parter, och etablerar en stark grund för högkvalitativa produkter med hög prestanda. Alla våra produkter är utformade för att ge hög prestanda, samtidigt som de lämnar den minsta möjliga miljöpåverkan, inte bara under användningen, men också under hela  processen. Lagstiftning och centrala avtal om miljöfrågor är minimikrav. Vi är fast beslutna att upprätthålla hög standard och försöka minimera både användningen av naturresurser och miljöpåverkan. Vi har arbetat i många år i enlighet med vårt interna miljöledningssystem.

Hedsons produkter är 100% utvecklade och konstruerade i Sverige, med undantag för Herkules varumärkesprodukter, som är 100% utvecklade och konstruerade i Tyskland. Dagligt arbete i Hedsons koncernen präglas av kontinuerliga förbättringar.

Vi är certifierade mot ISO 9001 och ISO14001.

Ladda ner PDF nedan för att läsa mer.