Lösningar för laminering

Vi hjälper våra kunder, särskilt inom trä- och pappersindustrin, att hitta rätt infraröd uppvärmning vid laminering

Utvalda tillämpningar vid laminering

Trä

Papper

Kompromisslös kvalitet

Att kunna säkerställa kompromisslös lamineringskvalitet
Lamineringsprocesser är beroende av kontrollerad, jämn temperatur under värmeöverföring för optimal limbindning i det färdiga laminatet. Vi hjälper våra kunder, särskilt inom trä- och pappersindustrin, att hitta den rätta infraröda uppvärmningslösningen för att säkerställa snabb, effektiv och jämn torkning i specifika lamineringsprocesser.

 

Lamineringsprojekt

Experter

Kontakta våra experter inom värmeöverföring

Läs mer…

Hedson Technologies AB
Nygatan 100, Box 1530
462 28 Vänersborg

E-mail: industrialcuring@hedson.com
Telefon: +46 521 28 12 30
Fax: +46 521 28 12 31