Herkules T-2 Mobile

Den mobila arbetsplatsen i förbehandlingsstationen

Utmärkande egenskaper

Platsbesparing

Den kompakta enheten erbjuder en stor lagringsyta och upphängningsanordningar för verktyg och förbrukningsmaterial

Flexibelt

Tack vare de stora hjulen kan Herkules T-2 Mobil från Hedson användas på gallergolv och överallt annars i verkstaden vilket förbättrar arbetsflödet i verkstaden

Stark sugeffekt

Stark sugeffekt gör jobbet enkelt, verkstaden ren och städad snabbt, vilket ger en mycket bättre arbetsmiljö

Teknisk data

Herkules T-2 Mobile

Herkules T-2 Mobile
Art.nr. T2M
Turbinenhet
1.3 kW / 230 V
Luftvolym
220 m³/h
Filterklass
dust class M
Filteryta
approx. 10 470 cm²

Manualförfrågan