IRT PowerCure By Hedson

IRT PowerCure förkortar härdningstiderna för alla färgmaterial drastiskt med en minimal energianvändning. Förbättra effektiviteten i verkstaden och gör det möjligt att genomföra

PowerCure från Hedson

INTELLIGENT SOFTWARE

Flyttar sig automatiskt till rätt position som motsvarar de valda panelerna. Fordonets framsida och baksida kan lätt härdas eftersom vingarna kan vinklas mot den lackerade ytan

EFFEKTIVT arbetsflöde

IRT-systemet värmer inte upp luften i sprayboxen. Operatören kan komma in i sprutboxen omedelbart efter det att härdningsprocessen har slutförts. Fordonet kan direkt tas ut ur båset

Tidsbesparing

En typisk skada botas om 10 minuter eller mindre. Lämna bilen i ytterligare 10 minuter för att svalna. Den kan sedan avlägsnas från sprayboxen, poleras och bearbetas vidare med. IRT PowerCure gör det traditionella båset till en snabb torkbox

Lösningar med PowerCure

Med IRT PowerCure kan bilen returneras på kortast möjliga tid. IRT PowerCure förkortar härdningstiderna för alla färgmaterial drastiskt med en minimal energianvändning.

powercure IRT by hedson curing

IRT PowerCure

Välj bara de önskade panelerna som ska torkas och starta härdningsprocessen

Läs mer