IRT kombinationstork från Hedson

Unika mobila torkar på grund av kombinationen av kortvågsinfraröd och UVA-strålning

IRT kombinationstork från Hedson

Kombinationen av kortvågsinfraröd och UVA-strålning gör denna mobiltorkare unik, med 15 förprogrammerade program för vatten och lösningsmedelsbaserat färgmaterial, från kitt till klara lager

Kombination av IR-UVA torkar från Hedson

Oslagbar kapacitet

Vi är det enda företaget som har guldbelagda reflektorer bakom kortvågslamporna. Av denna anledning har våra IR-torkar oslagbar torkningskapacitet

Tidsbesparing

Med 12 förinställda IR-program och 3 UV-program kan du hantera alla färgmaterial på marknaden. Tack vare de lättbegripliga och självinstruerande menyerna är programvalet snabbt och enkelt. Minskad härdningstid och högkvalitativt resultat tack vare den inbyggda temperaturramptekniken

Miljövänligt

Våra mobila torkare irradierar föremålet och värmer inte den omgivande luften, vilket minimerar energiförluster. Detta ger en effektiv energianvändning och förkortar torkningstiderna, vilket är bra för miljön

Lösningar med IR & UVA kombination

Kombinationen av kortvågsinfraröd och UVA-strålning gör denna mobiltorkare unik. En kassett innehåller 4 IR-lampor och 1 UVA-lampa. Utrustad med 15 förinställda program för vatten och lösningsmedelsbaserat färgmaterial, från kitt till klara lager.

 

IRT Skensystem - Combi-torkar 4-10 & 4-20 IR-UVA

Unika skensystem torkar, på grund av kombinationen av kortvågsinfraröd och UVA-strålning

Läs mer
IRT curing

IRT Combi 4-1 & 4-2 IR-UVA

Unika mobila torkar tack vare kombinationen av kortvågsinfraröd och UVA-strålning

Läs mer