Herkules Hexacomb Turbo

Ett dammutsug konstruerat för självinstallation, hög effektivitet och användarvänlighet

Utmärkande egenskaper

Flexibilitet

Herkules Hexacomb Turbo har som standardutrustning automatisk systemstart för både luft- och elverktyg samt en automatisk, pneumatisk, filterrengöring. Detta dammsugningssystem erbjuder tak- eller väggmontering samt svängarm med en längd på 5 m. Enheterna kopplas samman via ett rörsystem.

Stark & tyst

Turbinen i dammsugningssystemet är med sina 64 dB tystare än en modern dammsugare, och Hexagon-energihuvudet eller alternativt den multifunktionella terminalen förser arbetsplatserna med både dammutsugning, tryckluft och elektricitet.

Fler användare

I turbinen finns gott om plats för verktyg, slipmedel med mera. Dammsugningssystemet har en integrerad svängarm som gör det lättare att nå ut till flera arbetsplatser i verkstaden.

Teknisk data

Spänning - T2 Turbo, Väggmonterad
1,3 kW (Art.nr. - E1W)
Spänning - T2 Turbo, Skåp
1,3 kW (Art.nr. - E1S)
Spänning - Hexacomb T2, Väggmonterad
1,3 kW/ 230 V (Art.nr. - HEXA-COMB-T2W)
Spänning - Hexacomb T2, Skåp
1,3 kW/ 230 V (Art.nr. - HEXA-COMB-T2S)

Förbrukningsmaterial

Panel E1S för inbyggnad
Art.nr. 200-236
Röranslutning 5 M mellan T2-turbin och C1C-terminal för utsug, tryckluft och el
Art.nr. D1G
Magnetstöd
Art.nr. 300-408
Hexagon med T-förgrening
Art.nr. C1A
Svängarm 5 m och Hexagon
Art.nr. C1B
Huvuddistributionsledning (per m)
Art.nr. C1E
T-förgrening för huvuddistributionsledning
Art.nr. D1A
Festo adapter IAS 2
Art.nr. 340-007
Festo adapter IAS 3
Art.nr. 300-404

Manualförfrågan